Invitasjon til Årsmøte 2017

Det inviteres til årsmøte i Sameiet Kurland Friområder 2017

Sted: Styrerom i Garasjen i Hogstveien

Tid: onsdag 31. mai 2017 kl 1910

Det bes møte valgte representanter fra alle SKF’s boligområder, det vil si:

Borettslag og sameie

 • Kurland I
 • Kurland II
 • Plogfaret
 • Sandbekkfaret
 • Sandbekkåsen
 • Hogstveien
 • Kurlandsåsen

Eneboligene

 • Kurlandslia
 • Kurlandsåsen I
 • Kurlandsåsen II
 • Selvbinderveien
 • Tømmerveien I
 • Tømmerveien II
 • Kjedehusene

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i SKF, men bare én valgt representant kan ha stemmerett for hvert boområde. Merk: Beboerne må selv velge sin stemmeberettigede representant til årsmøtet fra boligområdet man tilhører (jf vedtektenes §7).

Agenda

 1. Åpning med registrering av deltagere
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
  Forslag: Samme som til det ekstraordinære årsmøtet
 4. Styrets årsberetning og regnskap legges fram på årsmøtet
 5. Årsavgiften 2017: forslag kr 200,-
 6. Saker til behandling:
  Ingen innkomne saker
 7. Valg
  Følgende representanter er på valg:

  1. a) Styremedlem, representant for eneboligene
   Forslag: Tom Kristiansen
  2. b) Varamedlem, representant for eneboligene
   Forslag: Marianne Råge
  3. c) Valgkomite, representant for eneboligene
  4. d) Valgkomite, representant for borettslagene
  5. e) Revisor
   Følgende er ikke på valg:Carl Joachim Molstad, styremedlem, representant for borettslagene.
   Terje Wiik, varamedlem, representant for borettslagene
   Styre- og varamedlem for Kurland Vel velges direkte av Kurland Vel og er således ikke på valg på SKF’s årsmøte.
 8. Fri samtale

Årsmøte agenda

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *