Ekstraordinært Årsmøte og Årsmøtet 2017

Da er både ekstraordinært årsmøte og Årsmøtet 2017 avholdt. Protokoller fra begge er lagt inn her.

Resultatet av det Ekstraordinære Årsmøtet:
Endringen av Vedtektenes §1 ble enstemmig vedtatt: Tømmerveien I og II ble slått sammen til Tømmerveien og representerer heretter 69 stemmer. Videre ble antallet boligområder korrigert til 12.

Fra Årsmøtet:
Innkallingen ble godkjent. Styrets beretning og regnskap ble godkjent. Det var ingen innkomne saker. Styremedlemmene som var på valg ble gjenvalgt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *