Invitasjon til Årsmøtet 2018

Det inviteres til årsmøte i Sameiet Kurland Friområder 2018 

Sted: Styrerom i Garasjen i Hogstveien

Tid: tirsdag 29. mai 2018 kl 1900 

Det bes møte valgte representanter fra alle SKF’s boligområder, det vil si:

Borettslag og sameie

 • Kurland I
 • Kurland II
 • Plogfaret
 • Sandbekkfaret
 • Sandbekkåsen
 • Hogstveien
 • Kurlandsåsen

Eneboligene

 • Kurlandslia
 • Kurlandsåsen I
 • Kurlandsåsen II
 • Selvbinderveien
 • Tømmerveien I
 • Tømmerveien II
 • Kjedehusene

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i SKF, men bare én valgt representant kan ha stemmerett for hvert boområde. Merk: Beboerne må selv velge sin stemmeberettigede representant til årsmøtet fra boligområdet man tilhører (jf vedtektenes §7).

Agenda

 1. Åpning med registrering av deltagere
 2. Godkjennelse av innkallingen
 3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll
 4. Styrets årsberetning og regnskap legges fram på årsmøtet
 5. Årsavgiften 2018: forslag kr 200,-
 6. Saker til behandling:
  1. Ingen innkomne saker
  2. Styrehonorar 2018
 7. Valg
  Følgende representanter er på valg:

  1. Styremedlem, representant for borettslagene
  2. Varamedlem, representant for borettslagene
  3. Valgkomite, representant for eneboligene
  4. Valgkomite, representant for borettslagene
  5. Revisor
 8. Følgende er ikke på valg:
  Tom Kristiansen
  , styremedlem, representant for eneboligene.
  Marianne Råge, varamedlem, representant for eneboligene
  Styre- og varamedlem for Kurland Velvelges direkte av Kurland Vel og er således ikke på valg på SKF’s årsmøte.
 9. Fri samtale

Agenda

Én kommentar til “Invitasjon til Årsmøtet 2018”

 1. Vi trenger personer som er interessert i å stille som styremedlem og varamedlem I SKF som representant for borettslagene/sameiene. Er du selv interessert eller kjenner noen som kan være det. Ta kontakt med styret på e-post så vi kan ta en prat!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *