Invitasjon til Årsmøte 2019

Sted: Styrerom i Garasjen i Hogstveien

Tid: Tirsdag 11. juni 2019 kl 1900

Velkommen!

Invitasjon-og-agenda-årsmøtet-2019-.pdf

Det bes møte valgte representanter fra alle SKF’s boligområder:
Borettslag og sameie

• Kurland I

• Kurland II

• Plogfaret

• Sandbekkfaret

• Sandbekkåsen

• Hogstveien

• Kurlandsåsen

Eneboligene

• Kurlandslia

• Kurlandsåsen I

• Kurlandsåsen II

• Selvbinderveien

• Tømmerveien

• Kjedehusene

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i SKF, men bare én valgt representant kan ha stemmerett for hvert boområde. Merk: Beboerne må selv velge sin stemmeberettigede representant til årsmøtet fra boligområdet man tilhører (jf vedtektenes §7).

Agenda

1. Åpning med registrering av deltagere

2. Godkjennelse av innkallingen

3. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokoll

4. Styrets årsberetning og regnskap legges fram på årsmøtet

5. Saker til behandling:

a) Ingen innkomne saker

6. Valg

Følgende representanter er på valg:

a) Styremedlem, representant for eneboligene

b) Varamedlem, representant for eneboligene

7. Følgende er ikke på valg:

Ine Øyri, styremedlem, representant for borettslagene.

Atle Aunaas, varamedlem, representant for borettslagene.

Styre- og varamedlem for Kurland Vel velges direkte av Kurland Vel og er således ikke på valg på SKF’s årsmøte.

8. Fri samtale 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *