Kart

Sameiet disponerer til sammen store områder spredd ut over hele Kurland.

Oversikten kan også lastes ned som en PDF:

Kart Kurland Friområder

Litt mitt, litt ditt, felles for alle!