Om Sameiet Kurland Friområder

I vedtektene § 2 står det at

“Sameiets formål er å eie og drive friområdet som et friluftsareal til felles glede for alle generasjoener knyttet til Kurlandsfeltet.”

Hva betyr det?

Styret har kontakt med en rekke skogpleiere som vedlikeholder områdene våre og sørger for at områdene ikke gror igjen. Videre sørger vi for at store trær som er til sjenanse eller til fare for omgivelsene blir tatt ned på en sikker måte.

Vi har et nært samarbeid med de ulike boligområdene om tiltak som forskjønner og gjør områdene våre mer tilgjengelig for oss som bor og ferdes her. Et eksempel på dette er blant annet lyssettingen av turstien som går inn ved frikirken og til Sandbekkstua.
Den samme stien fikk vi en avtale med Rælingen kommune om å forbedre og gruse i forbindelse med at kommunen hentet ut strøm til lyssettingen opp mot Åmotdammen.

Den nye brua over Sandbekken kom i stand som et felles prosjekt mellom Lørenskog kommune og SKF. Den nye brua er både tryggere og mer pen å se på enn den gamle!

Vi har videre et tett samarbeid med Kurland vel om prosjekter som kommer alle beboerne på Kurland til gode.

Dersom du har forslag til nye prosjekter eller områder som er egnet for vedlikehold, ta kontakt med oss. Vi kan ikke love at vi kan gjøre alt men det er viktig at vi får innspill.

Litt mitt, litt ditt, felles for alle!