Purringer

I høst ble faktura på medlemskontingenten lagt i postkassene. De aller fleste har nå betalt, men noen gjenstår fortsatt. Oppfordrer de som har mottatt purring om å betale den snarest.

Dersom oppført navn på fakturaen er tidligere eier; vennligst betal og informer styret om ny eier slik at vi kan oppdatere medlemslisten vår.

Pengene som kommer inn brukes blant annet til å vedlikeholde områdene og holde vegetasjonen nede.

Vi har også sørget for at brannveien fra Kulandslia til Kurlandsåsen har blitt lyssatt.

Styret i SKF ønsker alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År

Årsmøte 2017

Sameiet Kurland Friområder kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag den 31. mai 2017 kl 1900 i Garasjen i Hogstveien.

Agenda for møtet er en vedtektsendring av § 1, boligområder.

Forslaget er å slå sammen boligområdene Tømmerveien I og II til ett boligområde – Tømmerveien. Det nye boligområdet vil ha 69 stemmer (32+37).

Antall boligområder blir følgende redusert til 12
Ordinært årsmøte vil bli avholdt straks etter det ekstraordinære møtet er avsluttet.

Saker som ønskes tatt opp av årsmøtet bes sendt til styret på e-post til styret@kurlandfriområder.no senest torsdag 11. mai.
Endelig invitasjon og agenda vil bli publisert på våre nettsider

http://www.kurlandfriområder.no

9. mai – Østmarka Orienteringsklubb arrangerer KM sprint

Østmarka OK (orienteringsklubb) har fått tildel KM (kretsmesterskap) i Sprint orientering i år. Dette er et sprint løp som da skal gå for det meste på vei og ikke så mye i skog som vanlig mellomdistanse og langdistanse løp. Dette er i tillegg et løp som inngår i Trimtex cup for 13-16 åringene.

Hageavfall

Sameiet består av mange flotte områder. Noen av områdene kan fremstå som et lite stykke villmark med busker og trær som vokser fritt. Dette er ikke det samme som at det er fritt frem å dumpe det man måtte ønske på områdene. Det er ikke sikkert at alle er klar over at hageavfall ikke hører til i naturen. På denne siden her blir det forklart nærmere. Oppfordrer til å lese det. Kan hende du får deg en overraskelse…

Historien om SKFo

Historien om SKF

(Dette er basert på et informasjonsskriv skrevet 24. mai 2009 og sendt ut av styret som da var ledet av Ingebjørg Birkeland)

Boligfeltet Kurland ble på midten av 70-tallet bygget ut. Bebyggelsen var meget tett på store deler av feltet. For å kompenserer for dette ble det avsatt en del friområder som ble regulert til “Park, anlegg for leik og idrett”.
Grunnen ble betalt av beboerne som deltok i boligutbyggingen gjennom sin tomtepris og prisen var noe høyere for eneboligene enn for rekkehusene.

Da boligutbyggingen i området var avsluttet var det like før at området gikk tapt. Takket være årvåkenhet hos enkelte beboere, ble friområdene reddet og skjøtet over fra Lørenskog Boligbyggelag til alle beboerne i boligutbyggingen ca i 1987. I denne sammenheng ble beboerne organisert i det som heter Sameiet Kurland Friområder.

Konsekvensen av dette var at friområdene nå ble vår felles eiendom i tillegg til den delen der leiligheten/huset står.
Delen du eier i sameiet følger dermed eiendommen/andelen og vil ved salg følge med på salget.

Forskjellen Kurland vel og SKF

Kurland Vel og Sameiet Kurland Friområder er ikke det samme – men våre veier krysses…

Kurland Vel er en velforening som drifter Grendehuset, arrangerer barneskirenn, skogdag for familien, julegrantenning og en rekke andre aktiviteter.

Alle beboerne i boutbyggelsen er pålagt medlemskap i Kurland Vel. Kurland Vel som organisasjon er ikke en medeier i Sameiet Kurland Friområder, men en av de tre styremedlemmene (og dens vara) er en representant fra Kurland Vel.

Kurland Vel er på Facebook.

Historien Kurland

På sidene til Kurland skole er det en artikkel om historien til Kurland. Den kan  du finne her.
Videre står det noe om Kurland på lokalhistoriewiki.no

[print-me]

Litt mitt, litt ditt, felles for alle!