Skogpleiere

Bor det en liten skogrydder i deg?

Finner du ro i sjelen med å jobbe i nærhet til naturen?

SKF har behov for personer som kan håndtere en motorsag og har erfaring med trefelling og rydding av skog.

Vi har flere dyktige skogpleiere som hjelper oss med å holde sameiets områder fine, men vi kan trenge flere.

Interessert?
Send en post til styret@kurlandfriområder.no

Purringer

I høst ble faktura på medlemskontingenten lagt i postkassene. De aller fleste har nå betalt, men noen gjenstår fortsatt. Oppfordrer de som har mottatt purring om å betale den snarest.

Dersom oppført navn på fakturaen er tidligere eier; vennligst betal og informer styret om ny eier slik at vi kan oppdatere medlemslisten vår.

Pengene som kommer inn brukes blant annet til å vedlikeholde områdene og holde vegetasjonen nede.

Vi har også sørget for at brannveien fra Kulandslia til Kurlandsåsen har blitt lyssatt.

Styret i SKF ønsker alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År

Årsmøte 2017

Sameiet Kurland Friområder kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag den 31. mai 2017 kl 1900 i Garasjen i Hogstveien.

Agenda for møtet er en vedtektsendring av § 1, boligområder.

Forslaget er å slå sammen boligområdene Tømmerveien I og II til ett boligområde – Tømmerveien. Det nye boligområdet vil ha 69 stemmer (32+37).

Antall boligområder blir følgende redusert til 12
Ordinært årsmøte vil bli avholdt straks etter det ekstraordinære møtet er avsluttet.

Saker som ønskes tatt opp av årsmøtet bes sendt til styret på e-post til styret@kurlandfriområder.no senest torsdag 11. mai.
Endelig invitasjon og agenda vil bli publisert på våre nettsider

http://www.kurlandfriområder.no

9. mai – Østmarka Orienteringsklubb arrangerer KM sprint

Østmarka OK (orienteringsklubb) har fått tildel KM (kretsmesterskap) i Sprint orientering i år. Dette er et sprint løp som da skal gå for det meste på vei og ikke så mye i skog som vanlig mellomdistanse og langdistanse løp. Dette er i tillegg et løp som inngår i Trimtex cup for 13-16 åringene.

Litt mitt, litt ditt, felles for alle!