Stikkordarkiv: 2017

Årsmøte 2017

Sameiet Kurland Friområder kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag den 31. mai 2017 kl 1900 i Garasjen i Hogstveien.

Agenda for møtet er en vedtektsendring av § 1, boligområder.

Forslaget er å slå sammen boligområdene Tømmerveien I og II til ett boligområde – Tømmerveien. Det nye boligområdet vil ha 69 stemmer (32+37).

Antall boligområder blir følgende redusert til 12
Ordinært årsmøte vil bli avholdt straks etter det ekstraordinære møtet er avsluttet.

Saker som ønskes tatt opp av årsmøtet bes sendt til styret på e-post til styret@kurlandfriområder.no senest torsdag 11. mai.
Endelig invitasjon og agenda vil bli publisert på våre nettsider

http://www.kurlandfriområder.no