Stikkordarkiv: årsmøtet

Litt fra Årsmøtet 2018

I dag ble Årsmøtet i SKF holdt i garasjen i Hogstveien. Tilstede var det 11 personer. Fem borettslag/sameier ble representert og fire enboligområder.

Nye personer ble valgt inn i styret. Dette var Ine Øyri som styremedlem for borettslagene og  Atle Aunaas som vara for borettslagene.

På årsmøtet ble det tatt opp at det er behov for ny rekruttering til skogryddegruppen. Ta kontakt med styret på e-post/telefon for mer informasjon.

Årsberetningen ble presentert på årsmøtet og kan leses her.

Protokollen fra årsmøtene finner man her.

Årsmøte 2017

Sameiet Kurland Friområder kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag den 31. mai 2017 kl 1900 i Garasjen i Hogstveien.

Agenda for møtet er en vedtektsendring av § 1, boligområder.

Forslaget er å slå sammen boligområdene Tømmerveien I og II til ett boligområde – Tømmerveien. Det nye boligområdet vil ha 69 stemmer (32+37).

Antall boligområder blir følgende redusert til 12
Ordinært årsmøte vil bli avholdt straks etter det ekstraordinære møtet er avsluttet.

Saker som ønskes tatt opp av årsmøtet bes sendt til styret på e-post til styret@kurlandfriområder.no senest torsdag 11. mai.
Endelig invitasjon og agenda vil bli publisert på våre nettsider

http://www.kurlandfriområder.no